Klassikerdagen 2018
Steen Steensen Blicher


Om forfatterskabet  |   Åbning  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner  |   Læs mere ...  |   Årets plakat

Åbning

Velkommen til Klassikerdagen 2018

Steen Steensen Blicher er udpeget som
Klassiker 2018

Klassikerkomitéen sætter fokus på Blichers forfatterskab
og på tre aktuelle/beslægtede danske forfattere
ved det centrale åbningsarrangement

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 17 til ca.19
Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15

Velkomst
Johan Rosdahl, Klassikerkomitéen

Introduktion til St. St. Blichers forfatterskab
Lektor Henrik Ljungberg

Oplæsning af tre danske forfattere
Mette Moestrup, Simon Fruelund og Hans Otto Jørgensen
Der læses op af klassikerne og af egne tekster

St. St. Blichers univers
En præsentation af Blicher-Selskabet
Formand Erik Harbo

Tak for i aften
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Klassikerkomitéen er vært ved en forfriskning i forbindelse med arrangementet.
Bag årets klassiker står en arbejdskomité bestående af repræsentanter fra: Danmarks Biblioteksforening, Det Kongelige Bibliotek, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Samrådet for De Litterære Selskaber. Åbningsarrangementet afholdes i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek.


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening · Samrådet for De Litterære Selskaber · Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen støttes af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek