Klassikerdagen 2011
Klaus Rifbjerg


Årets klassiker  |   Åbning  |   Årets plakat  |   Om forfatterskabet  |   Læs mere ...  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner

Årets klassiker 2011

Provokatør og samtidsfortolker
I 2011 markerer Klassikerdagen en nulevende dansk forfatter med klassikerstatus, forfatteren Klaus Rifbjerg. Det sker forud for Rifbjergs 80-års fødselsdag den 15. december.

Klaus Rifbjergs enorme forfatterskab dækker mange genrer og omfatter flere hovedværker. Klassikerdagen 2011 har valgt at sætte fokus på forfatteren som en af moderne dansk litteraturs helt store samtidsfortolkere.

Gang på gang evner Rifbjerg via egne erindringer og oplevelser med sin meget personlige vinkling, ofte af provokatorisk karakter, på enestående vis at skildre både banaliteter og absurde sammenhænge i det moderne (samfunds-) liv. Hans forfatterskab er ikke til at komme uden om, hvad enten man er almindelig læser, underviser eller forsker, ligesom ingen anden nulevende, dansk forfatter kan undgå at forholde sig til Klaus Rifbjerg. Hans evne til at få sat ord på tendenser og tanker i tiden har nærmest gjort ham til et ikon, som altid skal spørges, når debatten raser. Og så har han skrevet værker, der ikke kan kaldes andet end (ny)klassiske.

Især kan man pege på debutdigtsamlingen ”Under vejr med mig selv” fra 1956, romanen ”Den kroniske uskyld” fra 1958 og den dagsordensættende digtsamling ”Konfrontation” fra 1960. Klaus Rifbjergs betydelige indsats som digter og sprogmager har sat sig tydelige spor, få digtere har som han bidraget til det danske sprogs udvikling, ja blomstring. Hans forfatterskabs bredde og vildtvoksende retninger gør, at han med et udtryk han selv har opfundet ” ikke er for fastholdere”, men Klassikerdagen 2011 fejrer Klaus Rifbjerg ved at forsøge at få lidt mere hold på forfatterskabet. Dels ved indkredsning af karakteristiske træk ved teksterne, og dels gennem samtale med yngre danske forfattere.


2020  |   2021  |   2022  |   2023  |   2024
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening · Samrådet for De Litterære Selskaber · Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen støttes af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek