Klassikerdagen 2010
"Hvad er en klassiker?" - Karen Blixen 125 r


rets tema  |   bning  |   rets plakat  |   Ls mere ...  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner

Ressourcepersoner

Birgitte Bruun læser Karen Blixen
I anledning af Klassikerdagen og Karen Blixens 125. år læser Brigitte Bruun: Babettes Gæstebud.
Birgitte Bruun, skuespiller og sanger, er især kendt for sine fortolkninger af Brecht , PH, og H.C.Andersen, herhjemme og i udlandet.
Rungstedlund har givet tilladelse til denne oplæsning.
Varighed: ca. 2 timer inkl. pause Uddrag af "Den afrikanske farm" kan også tilbydes.
Pris og indhold aftales med Birgitte Bruun på birgittebruun@dbmail.dk eller tlf. 3810 9894
Yderligere information: www.birgittebruun.dk.

Lise Busk-Jensen, lektor , dr. phil
Seneste udgivelse: Romantikkens Forfatterinder
Københavns Universitet
lb-j@get2net.dk
Emner:
Kan kvinder skrive klassikere? Hvorfor er der så få bøger af kvindelige forfattere, der har fået klassikerstatus, f.eks. er ingen af romantikkens 70 forfatterinder optaget i kanon, og hvordan et det lykkedes Karen Blixen at blive kanoniseret, når det mislykkedes for Thomasine Gyllembourg?

Bent Christensen, pastor emeritus, dr. theol., & cand. mag., Fuglsevej 5, 4960 Holeby, tlf. 5469 6080 bc@bentchristensen.dk.
Har skrevet to Grundtvig-bøger: "Fra drøm til program" (1987, lic.-afh.) og "Omkring Grundtvigs Vidskab" (1998, disp.).
Vil kunne tale om "Totaldigteren Grundtvig", dvs. om Grundtvig som på den ene side en digter, der i enestående grad skriver om både det hele og sig selv, og på den anden side en digter, der i væsentlig grad adskiller sig fra almindelige skønlitterære forfattere. Centralt står et værk som "Nyaars-Morgen" (1824), der er grundigt behandlet i "Fra drøm til program".

Per Dahl, lektor, mag. Art
Århus Universitet
litpd@hum.au.dk
Emner: Blixen, Bjørnvig og Pagten ; Herman Bangs noveller

Charlotte Engberg, lic.phil,
Roskilde Universitet. Har skrevet og redigeret bøger og artikler om bl. Karen Blixens forfatterskab, om det 20. århundredes avantgardekunst og -teori og om litterær kvindeforskning.
engberg@mail.tele.dk
Emner: Forfatterskaber: Pontoppidan, I.P. Jacobsen, Strindberg, Ibsen, Johs, V. Jensen, Blixen og Rifbjerg,

Anker Gemzøe, lektor, dr. phil
Ålborg Universitetscenter
anker@hum.aau.dk
Emner: Karen Blixen ; Klassikerbegrebet ud fra enten J.P. Jacobsens 'Niels Lyhne' eller Johannes V. Jensens 'Kongens Fald'.

Niels Hav
Digter, Mimersgade 6 4.t.h., 2200 N, tlf. 21670198, nielshav@hotmail.com
Som redaktør af Samlerens Lyrikkanon - Danske digte i 800 år holder gerne foredrag om dansk poesi fra runestenene til i dag.

Niels Kofoed, dr. phil. professor em., Carlsmindeparken 39, 2840 Holte, tlf. 4580 3717
nvkofoed@mail.tele.dk

Catherine Lefebvre
Direktør for Karen Blixen Museet, kontakt via e-mail cl@blixen.dk.
Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111, DK-2960 Rungsted Kyst.

Per Olsen
Lektor, mag.art., Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg – og Center for Litteraturvidenskab og semiotik, SDU, Odense
E-mail kontakt: olsen.per@webspeed.dk, Bramstrupvej 24, 5230 Odense M.
Per Olsen har netop udgivet bogen: Livet bliver ikke genudsendt. Carpe diem-temaet (Syddansk Universitetsforlag), som er en gennemgang af klassikerne i dette tema, med bl.a. et afsnit Om klassikere. Kan tilbyde oplæg/foredrag om emnet. Desuden om: Barokkens litterære klassikere, Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld, Modernismens danske lyriske klassikere (1960-2010), Bellman som klassiker, Sophus Claussen som klassiker, Utopiernes klassikere, Storbylitteraturens klassikere, Jazzens klassikere, Karen Blixen som ’fantastisk’ forfatter.

Johan Rosdahl, lektor ved Frederiksberg Gymnasium, tidl. Formand for Dansklærerforeningen. Formand for Pontoppidan Selskabet. – Udgivelser bl.a. af/om Pontoppidan, Højholt, Oehlenschläger.
rosdahl.johan@gmail.com
Foredrag
1) Kanon og Klassikere
2) Syv-otte fornøjelige måder at læse Blixen på
3 )Inspirationen fra Baronessen - andre forfatteres brug af Blixens tekster
4) En klassiker: Henrik Pontoppidans Lykke Per
5)Hans Otto Jørgensen - en nyklassiker?

Søren Sørensen, forfatter, Ellekrogen 28, 2950 Vedbæk, tlf. 4589 3635
kirsoeren@pc.dk, foredragsemne efter aftale.
Yderligere information: www.ordret.dk, eller "Når oversættere gør verdensklassikere til dansk litteratur"

Ivan Z. Sørensen, lektor ved Roskilde Gymnasium, tidligere lektor ved Firenzes Universitet og museumsinspektør ved Karen Blixen Museet. Har bl.a. skrevet "'Gid De havde set mig dengang' - et essay om Karen Blixens heltinder og Tizians gudinder" og (sammen med Ole Togeby) "Omvejene til Pisa. En fortolkning af Karen Blixens 'Vejene omkring Pisa'". Desuden artikler om renæssancen i Firenze og om modernistisk kunst.
ivan@zlebacic.com
Foredrag
1) Karen Blixens humor
2) En klassiker med klassisk dannelse. Om Karen Blixens Vinter-Eventyr "Heloïse"
3) Syv-otte fornøjelige måder at læse Karen Blixen på
4) En klassiker: Dantes Guddommelige Komedie

Mikkel Bruun Zangenberg
Lektor, Ph.d./Associate Professor, Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Kontakt via e-mail: zangenberg@litcul.sdu.dk


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek