Klassikerdagen 2017
Tove Ditlevsen


Om forfatterskabet  |   Åbning  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner  |   Læs mere ...  |   Årets plakat

Ressourcepersoner

Har I brug for et foredrag/oplæg om årets klassiker Tove Ditlevsen på jeres bibliotek eller til arrangementer andre steder, er I velkomne til at kontakte:

Anne-Marie Mai
Professor i dansk litteratur ved SDU, ammai@sdu.dk

Johan Rosdahl
Lektor, cand.mag., fmd. for bl.a. Pontoppidan-Selskabet: ”Tove Ditlevsen som stenbroens datter. Om forfatterskabet”. johanrosdahl14@gmail.com.

Rikke Rottensten
Museumsinspektør på Det Danske Revymuseum, cand.mag., kritiker og forfatter: ”TOVE DITLEVSEN - kvindestemmen alle kender. Introduktion til forfatterskabet”. rikke.rottensten@gmail.com.

Søren Schou
Tidligere professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet, arbejder p.t. med Sonja Hauberg, Tove Ditlevsens nære bekendte. sts@ruc.dk.


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening · Samrådet for De Litterære Selskaber · Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen støttes af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek