Klassikerdagen 2014
Gustav Wied


Årets klassiker  |   Åbning  |   Om forfatterskabet  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner  |   Læs mere ...  |   Årets plakat

Ressourcepersoner

Jytte Abildstrøm, tidl. bl.a. teaterdirektør for Riddersalen og meget, meget andet.
www.jytteabildstrøm.dk. Kontakt: jytte@jytteabildstrom.dk

Louis Hansen, netop afgået fmd. for Gustav Wied Selskabet.
Kontakt: louisogline@gmail.com

Johan Rosdahl, lektor og fmd. for Pontoppidan Selskabet.
Kontakt: rospoppidan@gmail.com

Søren Schou, professor emeritus – bl.a. ’Studier i amerikansk og tysk påvirkning af dansk efterkrigskultur; studier i 1950'ernes danske litteratur og kultur’ mv.
Kontakt: sts@ruc.dk

Søren Sørensen, forfatter og fmd. for Bellman Selskabet samt for De Litterære Selskaber.
Kontakt: kirsoeren@pc.dk


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening · Samrådet for De Litterære Selskaber · Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen støttes af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek