Klassikerdagen 2012
Gustaf Munch-Petersen


rets klassiker  |   bning  |   rets plakat  |   Om forfatterskabet  |   Ls mere ...  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner

Årets klassiker 2012

Digteren i en flimrende verden
Munch-Petersen (1912-1938) døde ung men nåede at markere sig som kraftfuld digter og hans omend noget beskedne samling af værker – fire digtsamlinger og en roman - har til stadighed haft en plads blandt de betydningsfulde danske lyrikere. Han står stadig som en formmæssig fornyer og sproglig inspirator. Gustaf Munch-Petersens stærke samfundsengagement førte bl.a. til deltagelse som frivillig i den spanske borgerkrig i 1937 som 25-årig, her døde han i kamp i 1938.

Gustaf Munch-Petersens bøger blev ikke ret godt modtaget. Bortset fra debutsamlingen det nøgne mennesker blev der i anmeldelserne lagt så meget vægt på det sære og normbrydende at de mere tolerante opfattelser blev overdøvet. ”Forrykt” , ”Vaas” er almindelige betegnelser. ”Hans Kæphest er at skrive aandsvage Digte med lutter smaa Bogstaver” var en almindelig dom. Digtenes efterliv og rehabilitering især i 1960´erne og med fuld styrke i 1980´erne giver imidlertid en ganske anden bedømmelse af forfatterskabet. De modernistiske lyrikere med deres hævdelse af sproget som erkendelsesredskab og 80´er lyrikerne anerkender Munch-Petersens skrift og lader sig inspirere af den.

Læs meget mere under "Om Forfatterskabet.


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek