Klassikerdagen 2008
Den danske sang


rets tema  |   bning  |   Kalenderen  |   Ressourcepersoner

Klassikerdagen 2008 markerede Den danske sang
”Den bedste sangaften nogensinde” lød det varmt fra Hans Grishauge, leder af Vartov, i hans afsluttende tak til forfatter Søren Sørensen fra Klassikerkomitéen, som holdt årets klassikerforedrag. Ikke alene førte Søren Sørensen, som blandt meget andet også er formand for Samrådet for de litterære selskaber, deltagerne i det centrale klassikerdagsarrangement gennem en fyndig og begejstret introduktion til Den danske sang, han sang selv for. Fint akkompagneret af pianist Charlotte Støjberg Schmidt. Aftenens program bød på sange skrevet af blandt andre Grundtvig, Blicher, Bjørnson, Johannes Jørgensen, Jeppe Aakjær og Otto Gelsted.

2008 er som bekendt udråbt til Sangens år, komitéen har derfor fundet det relevant at gøre Den danske sang til årets klassiker. Om klassikerkvaliteten, sagde Søren Sørensen blandet andet: ”Den danske sang er klassiker i den betydning at den har haft grundlæggende betydning i dansk åndsliv gennem en række lyriske, fortrinsvis centrallyriske, værker som et stort antal mennesker over en lang række af år har tilegnet sig, ofte lært udenad, citeret fra og drøftet. Den danske sang er på europæisk plan en enestående genre; ingen anden sproggruppe råder over noget tilsvarende, som genre er den udsprunget af særlige forhold i dansk åndsliv gennem spillet mellem digteres trang for at udtrykke væsentlige ideer og folkelige kredses behov for at finde udtryk for væsentlige følelser og tanker.”

Læs Søren Sørensens store introduktion om Den danske sang og dens litterære kvalitet gennem de sidste hen ved 130 år.

Næste års Klassikerdag er tilegnet forfatter Martin A. Hansen og afholdes tirsdag den 22. september 2009.


2020  |   2021  |   2022  |   2023  |   2024
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek