Klassikerdagen 2002
Thomasine Gyllembourg


Introduktion  |   Billeder fra åbningen  |   Ressourcepersoner  |   Årets plakat

Ressourcepersoner

Marianne Alenius, forfatter og forlagschef er en efterspurgt formidler. Hun har som forsker ydet en betydelig indsats i studiet af nordisk kvindelitteratur.
Tlf. 35 32 91 09, privat: 39 63 28 82.

Mag. art. Lise Busk-Jensen har holdt foredrag og skrevet om Thomasine Gyllembourgs liv og forfatterskab. Hun har bl.a. skrevet idekataloget om Thomasine Gyellembourg til klassikerdagen.
Tlf. 32 97 21 09, lb-j@get2net.dk

Anne Marie Ejrnæs, forfatter og litteraturforsker, har med romanen Svalen ydet et væsentligt bidrag til forståelsen af Thomasine Gyllembourgs personlighed og forfatterskab.
Tlf. 38 34 03 02.

Lisbet Hein, museumsinspektør ved Hørsholm Egnsmuseum, har beskæftiget sig med Bellmansommeren i Hørsholm, 1832, der også fik stor indflydelse på Thomasine Gyllembourg.
Tlf. 45 86 07 11, lisbet.hein@hoersholmmuseum.dk

Mag. art. Elisabeth Møller Jensen har stort kendskab til kvindelige forfatterskaber i tiden omkring Thomasine Gyllembourg. Hun er hovedredaktør af Nordisk Kvindelitteraturhistorie og er til dagligt leder af KVINFO.
Tlf. 33 13 50 88, elisabeth.moeller.jensen@kvinfo.dk

Cand. mag. Vibeke Schrøder er en af vores førende Heiberg-forskere, og derfor godt kendt med Thomasine Gyllembourg og hendes tid.
Tlf. 44 68 48 09

Fil. dr. docent Gunnar Syréhn er godt kendt med Thomasine Gyllemborgs tid. Han har bl.a. forsket i Bellman og har skrevet om J.L Heiberg og Vaudeville-traditionen.
Tlf. 22 78 96 24, serehn@hum.ku.dk

Forfatteren Søren Sørensen har bl.a. i forbindelse med studiet af Bellmanreceptionen i Danmark, hvor familen Heiberg spiller en central rolle, foretaget en række undersøgelser i Thomasine Gyllembourgs forfatterskab.
Tlf. 45 89 36 35, kirsoeren@pc.dk

Dr. Theol. Børge Ørsted har som formand for Heiberg Selskabet stort kendskab til Thomasine Gyllembourg.
Tlf. 33 14 10 28.


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek