Klassikerdagen 2001
Kjeld Abell


Introduktion  |   Ressourcepersoner

Ressourcepersoner

Professor Ib Bondebjerg er ekspert i dansk film fra perioden.
Tlf. 38 88 82 46, bonde@hum.ku.dk

Cand. mag. Mette Borg har ligeledes arbejdet med Kjeld Abell og hans dramaturgi. Underviser på Statens Teaterskole.
Tlf. 32 57 10 46 eller 48 71 23 03.

Dr. phil. Elias Bredsdorff. Nok den person, der har kendt Kjeld Abell længst og bedst.
Tlf. 38 19 91 17.

Hans Brodersen. Mest kendt for sin fortolkning af Sangen om Larsen, men han har også andre sange fra perioden på repertoiret.
Tlf. 39 27 16 16, habro@get2net.dk

Cand. mag. Henriette Cohen. Har skrevet speciale om Kjeld Abell, med fokus på især hans meget specielle og karakteristiske sprog.
Tlf. 38 54 55 99 lok. 316 eller 66 13 94 28, cohen@stud.hum.ku.dk

Instruktør Emmet Feigenberg. Skal instruere Anna Sophie Hedvig på Det Kgl. Teater i december.
Tlf. 33 22 01 47, emmetf@worldonline.dk

Lektor Elisabeth Frey Harne, har arbejdet med Kjeld Abell, især hans dramaturgi.
Tlf. 33 11 91 45 eller 54 87 11 77, freyharne@mobilix.dk

Isabella Hercel. Har skrevet speciale om August Strindbergs indflydelse på Kjeld Abells sene dramaturgi. Medarrangør af udstilling og temadag om Kjeld Abell på Københavns Universitet. Kan tilbyde foredrag om Kjeld Abells sene hovedværker og også om Kjeld Abell i al almindelighed.
Tlf. 33 11 11 48 eller 26 45 73 43, isabella_hercel@hotmail.com

Museumsleder Erik Hvidt er leder af Revymuseet og har stort kendskab til Abell-periodens revy.
Tlf. 38 10 20 45, post@revymuseet.dk

Teaterchef og instruktør Michael Moritzen. Har spillet Kjeld Abell, lavet en collageforestilling af hans tekster og skal i september instruere Miss Plinckbys kabale på Folketeatret.
Tlf. 33 12 54 45, moritzen@worldonline.dk

Cand. mag., journalist Rikke Rottensten. Har skrevet om og holdt foredrag om Kjeld Abell.
Tlf. 33 21 48 49, rottensten@compaqnet.dk

Katrine Brøgger Speldt. Har skrevet speciale om August Strindbergs indflydelse på Kjeld Abells sene dramaturgi. Medarrangør af udstilling og temadag om Kjeld Abell på Københavns Universitet. Kan tilbyde foredrag om Kjeld Abells sene hovedværker og også om Kjeld Abell i al almindelighed.
Tlf. 35 38 38 15 eller 26 99 17 62, brogger-speldt@mail.tele.dk

Dr. phil. Morten Thing. Har bl.a. skrevet om Kjeld Abell i sin store bog om en række centrale kulturpersonligheder med tilknytning til kommunismen.
Tlf.: 35 26 31 89, mthing@ruc.dk


2020  |   2021  |   2022  |   2023
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek