Klassikerdagen 2000
Emil Aarestrup


Introduktion  |   Bibliografi

Bibliografi

Aarestrup-udgaver
 • Aarestrup, E.: Samlede Skrifter I-V, 1922-25, og I-VI, 1976, udgivet for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af Hans Brix og Palle Raunkjær, [Den definitive, filologiske udgave af forfatterskabet].
 • Aarestrup, E.: Digte, udgivet af Hans Brix, 1930 [med summarisk indledning og nødtørftige noter]
 • Aarestrup E.: Udvalgte Digte, udgivet af Dan Ringgaard, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (serien Danske Klassikere), 1999 [med efterskrift og ajourførte noter, beregnet på nulevende].

Aarestrup-sange
Aarestrup har skrevet festsange, lejlighedssange og digte. Alment kendte sange:
 • Der var kun to paa denne jord med melodi af Th. Laub. (Findes i Folkehøjskolens sangbog 15. udgave)
 • Nøddevisen: I Skov, hvor Bøssen knalder med melodi af Oluf Ring (Findes i Ring og Grytter Vore Skolesange)
 • Heises romancer til tekst af Emil Aarestrup (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter og i Heises Romancer)
 • Ritorneller til melodi er af Thomas Laub

Følgende sange kan bruges til fællessang:
 • Bordsang ved Biskop Rasmus Møllers Jubelfest på melodien Der er et Land af Weyse (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Charlottenlund på melodien til Fredmans Epistel 36 (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Der er saa lyst udi Bispens Gaard på den norske folkemelodi Å kjøre vatn (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Der var kun to paa denne jord med melodi af Th. Laub. (Findes i Folkehøjskolens sangbog 15. udgave)
 • Deres Skaal (balvise) på melodien til Fredmans Epistel 33 (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Kom, vi vil hinanden trøste (bordsang) på melodien Druen voxer paa vor Klode af Kunzen (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Nøddevisen: I Skov, hvor Bøssen knalder (Findes i Ring og Grytter: Vore Skolesange)
 • Sang ved naturforskermødet på melodien Kung Karl den unge hjälte af Westermark (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Skaaler ved et Barselsgilde på den tyske folkemelodi til I Skov, hvor Bøssen (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)
 • Sølvbryllupsvise på melodien til Fredmans Epistel 67 (Findes i Aarestrups Samlede Skrifter)

Om Aarestrups forfatterskab
 • Brandes Georg: Samlede Skrifter. Danmark, II, 1919, p. 48-81. [1866: karakteristik af person og forfatterskab, 1900: breve til Caroline i forlovelsestiden samt første offentliggørelse af digtet Som en hellig Dødskamp]
 • Brix, Hans: Emil Aarestrup I-II, 1952 [I: biografi, II: breve til Caroline]
 • Møller, P.L: Kritiske Skizzer, udg. af H. Hertel, 1971, p 222-229 [anm. af Digte 1838]
 • Zeruneith, Keld: Den frigjorte, 1981 [personpsykologi og tekstanalyser; med en omfattende bibliografi, bl.a. over hidtidige analyser af enkelte Aarestrup-digte.]

Om Aarestrup i Guldalderen og om Guldalderen
 • Andersen, Jens Kr.: Bellman og de danske guldalderdigtere, 1996.
 • Lunding, Erik: Biedermeier og romantismen, i: Kritik 7, 1968, p. 32-67.
 • Møller, Per Stig: Erotismen, 1973.
 • Møller Kristensen, Sven: Den dobbelte Eros, 1966

Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted har desuden planlagt en skriftserie om Emil Aarestrup. Første bind forventes at udkomme efterår/vinter, 2000.
 • Bind 1: Emil Aarestrup og Georg Brandes. Titlen vil omfatte en indledning af Poul Paludan fulgt af to essays af Georg Brandes fra 1868 og 1900. Bindet afsluttes med de digte, som Georg Brandes omtaler i sine to essays.
 • Bind 2: Emil Aarestrup og Heinrich Heine. Forventes at udkomme i 2001
 • Bind 3: Emil Aarestrups ritorneller

Navne på Aarestrup- og Guldaldereksperter
 • Universitetslektor, dr. phil. Jens Kr. Andersen, tlf. 39 62 51 33. [Lektor ved Københavns Universitet i dansk litteratur. Litteraturhistoriker (mag. art.), næstformand for Det danske Guldalderselskab og Selskabet Bellman i Danmark. Forfatter til bøger og afhandlinger om guldalderens digtning.]
 • Dan Ringgaard. Tlf. 89 42 18 96. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Niels Juelsgade 84, 8200 Århus N. [Aarestrupekspert]
 • Jørgen Harne, Formand for Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted, Tlf. 54 87 11 77. Adelgade 90, 4880 Nysted.
 • Professor Søren Baggesen, Tlf. 97 86 80 54. Havstokken 22d, Venø, 7600 Struer.
 • Jørgen Sonne, Tlf. 57 64 68 07. Tyvelse Bygade 16, 4171 Glumsø. Forfatter og [Aarestrupekspert]
 • Frederik Stjernfeldt, Tlf. 35 36 37 95. Sortedam Dossering 23, 3 th., 2200 København N.
 • Dr. phil Niels Kofoed, tlf. 45 80 37 17. Carlsmindeparken 39, 2840 Holte. (H.C. Andersen-ekspert, fhv. lektor og professor i dansk litteratur i udlandet. Formand for Ingemann-Selskabet).


2020  |   2021  |   2022  |   2023  |   2024
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek