Komité for Klassikerdagen

Komitéen for Klassikerdagen består af Samrådet for de Litterære Selskaber, Danmarks Biblioteksforening, Litteraturrådet, Det kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Komitéen udvælger årets forfatter, kommer med idéer til og evaluerer årets Klassikerdag. Gruppens medlemmer støtter dagen såvel økonomisk som idémæssigt og markedsføringsmæssigt.

Komitéens medlemmer:
Thomas Hvid Kromann, Det Kongelige Bibliotek
Jesper Gehlert Nielsen, Det Danske Sprog- og litteraturselskab
Johan Rosdahl, Samrådet for de Litterære Selskaber
Rikke Rottensten, Samrådet for de Litterære Selskaber
hellen Niegaard, Danmarks Biblioteksforening
Suzan Erdogan, Københavns Kommunes Hovedbibliotek (observatør)

Henvendelser til komiteen bedes sendt til hn@db.dk.


2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening Samrdet for De Litterre Selskaber Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen stttes af Kunstrdet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Kbenhavns Kommunes Hovedbibliotek