Komité for Klassikerdagen

Komitéen for Klassikerdagen består af Samrådet for de Litterære Selskaber, Danmarks Biblioteksforening, Litteraturrådet, Det kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Komitéen udvælger årets forfatter, kommer med idéer til og evaluerer årets Klassikerdag. Gruppens medlemmer støtter dagen såvel økonomisk som idémæssigt og markedsføringsmæssigt.

Komitéens medlemmer:
Thomas Hvid Kromann, Det Kongelige Bibliotek
Jesper Gehlert Nielsen, Det Danske Sprog- og litteraturselskab
Johan Rosdahl, Samrådet for de Litterære Selskaber
Rikke Rottensten, Samrådet for de Litterære Selskaber
hellen Niegaard, Danmarks Biblioteksforening
Suzan Erdogan, Københavns Kommunes Hovedbibliotek (observatør)

Henvendelser til komiteen bedes sendt til hn@db.dk.


2020  |   2021  |   2022
2010  |   2011  |   2012  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009
Danmarks Biblioteksforening · Samrådet for De Litterære Selskaber · Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Det Kongelige Bibliotek
Klassikerdagen støttes af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek